Algemene voorwaarden


Bij het maken van een afspraak bij Nanine Hoogeveen Fotografie ga je automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Gegevens fotograaf

Website: www.naninehoogeveen.nl

Email: fotografie@naninehoogeveen.nl

Telefoonnummer: 0611276198

KvK-nummer: 76289370

Btw-nummer: NL8605.76.188.B01

 

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Nanine Hoogeveen Fotografie. 


1.2Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

 

2. OPDRACHT/BOEKING

2.1 Een reportage boeken kan via de website, per e-mail of telefonisch. Door het geven van een opdracht/ het boeken van een reportage zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.


2.2 Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en exclusief reiskosten vanaf 35 km buiten Zwolle, die bedragen € 0,25 per km.


2.3 Voor alle reportages geldt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie. Uiteraard denkt Nanine Hoogeveen Fotografie met u mee. Let op dat de opdrachtgever ook een reservelocatie in gedachte houdt bij slecht weer. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van een specifieke locatie waarbij een vergunning, toestemming, toegangsprijzen, parkeerkosten e.d. vereist zijn, is de opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van toegang.

 

3. LEVERING

3.1 Uit iedere fotoreportage wordt een ruime selectie van de foto’s gemaakt waar zelf een keuze uit gemaakt kan worden. De foto’s worden geselecteerd naar inzicht van Nanine Hoogeveen Fotografie. Zij is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Nanine Hoogeveen Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.


3.2 De foto’s worden aangeleverd in JPEG. Onder geen enkele mogelijkheid wordt het RAW-bestand aangeleverd. Het is niet toegestaan de door Nanine Hoogeveen Fotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden of te bewerken. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Nanine Hoogeveen Fotografie, gebruikt te worden.


3.3 Nanine Hoogeveen Fotografie is voor de levering van fotoproducten afhankelijk van de levering van derden. De termijn voor deze levering wordt in alle redelijkheid vastgesteld door Nanine Hoogeveen Fotografie. Nanine Hoogeveen Fotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdruk indien deze door de opdrachtgever zelf wordt afgedrukt, zowel thuis als bij een bedrijf.


3.4 U ontvangt binnen uiterlijk drie weken na aanlevering favoriete selectie en betaling van de factuur de definitief bewerkte foto’s. In hoge resolutie, als JPG, zonder logo, voor eigen gebruik in de privésfeer.


3.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s en de daarbij horende back-up. Nanine Hoogeveen Fotografie bewaart de foto’s gedurende een periode van een jaar. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend. 


3.6 De foto’s worden verstuurd via de online galerij Pixieset naar de opdrachtgever. De daarbij horende voorwaarden van Pixieset zijn daarbij van toepassing.


3.7 Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.


 3.8 Nanine Hoogeveen Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Nanine Hoogeveen Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. U heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.


3.9 Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.


5. ANNULERING

5.1 Bij annulering van een rapportage geldt dat bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum/tijd 50% van de kosten in rekening wordt gebracht.

 

7. FACTUUR EN BETALING

7.1 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Wanneer de factuur niet betaald is zullen de foto’s niet geleverd worden.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

8.1 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.


8.2 Nanine Hoogeveen Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon in het hoogwaardig segment. Nanine Hoogeveen Fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Nanine Hoogeveen Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van Nanine Hoogeveen uitgesloten.

 

9. AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT

9.1 Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Nanine. Hoogeveen Fotografie


9.2 Het portretrecht ligt bij de geportretteerde. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft deze automatisch toestemming aan de fotograaf om de foto’s te mogen gebruiken voor publicatiedoeleinden voor website, sociale media, wedstrijden, promotiedoeleinden, etc. Nanine Hoogeveen Fotografie zal dit altijd ter bevestiging vragen als de opdrachtgever de foto’s heeft ontvangen en bekeken.


9.3 De website en alle content van de website zijn eigendom van Nanine Hoogeveen Fotografie. Deze mogen niet worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd, vermenigvuldigd of anders gebruikt worden zonder dat daar de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor gegeven is door Nanine Hoogeveen Fotografie.


9.4 Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotograaf. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotograaf door te spelen naar een commercieel bedrijf.